• Program lojalnościowy

W Trosce o zadowolenie naszych Klientów stworzyliśmy program lojalnościowy. Każdy klient naszego sklepu może przystąpić do programu i cieszyć się z przyznanego rabatu.

 

Regulamin programu lojalnościowego:

 

 1. Postanowienia ogólne

Regulamin programu lojalnościowego określa zasady korzystania przez Klientów z programu.

 

Pojęcia:

 • Organizator – Hemp City Tomasz Maricniak os. Winiary 39/3 60-665 Poznań.

  NIP: 7811849514, REGON: 381159627

 • Regulamin – Niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.

 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.hempcity.pl

 

2. Uczestnicy programu lojalnościowego:

Uczestnikiem programu jest każda osoba która:

 • Zarejestrowała w Sklepie konto klienta oraz zaakceptowała treść regulaminu sklepu.

   

3. Przyznawanie punktów w Programie Lojalnościowym

Każdy zarejestrowany uczestnik, przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu otrzymuje od Organizatora punkty naliczane według poniższych zasad:

 

 • Punty naliczane są tylko zarejestrowanym użytkownikom sklepu.

 • System naliczania punktów jest następujący:

  - Kupujący musi dokonać zakupu po uprzednim zalogowaniu się na własne konto sklepu.

  - Dokonanie zakupu bez wcześniejszego zalogowania się będzie skutkowało brakiem przyznania punktów.

  - Każda wydana złotówka na towary w sklepie skutkuje przyznaniem jednego punktu.

  - Punkty zostają przyznane w momencie odebrania przesyłki przez Klienta sklepu.

  - Organizator zastrzega sobie że w przypadku gdy punkty zostały naliczone nienależnie, ma prawo odebrać Uczestnikowi naliczone wcześniej punkty.

 

4 Wymiana punktów

 • Uczestnik ma prawo do dokonania zamiany punktów na wybrane produkty.

 • Zamiana jest dokonywana poprzez dokonanie stosownej opcji w koszyku zakupów.

 • Organizator przyznaje uczestnikowi 1 punkt za 1 zł wydane na towar w sklepie.

 • 20 punktów ma wartość 1 zł.

 • Punty przypisane do konta klienta są niezbywalne.

 • Klient samodzielnie decyduje, kiedy chce wykorzystać zdobyte punkty na zakupy.

 • Zgromadzone punkty można w całości wykorzystać na zakupy, tak aby odpowiednio pomniejszyć wartość zakupu w przeliczeniu: 20 pkt obniża wartość zakupu o 1zł

 • Minimalny koszt zakupu przy maksymalnym wykorzystaniu punktów lojalnościowych to 1 zł